Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Riktlinjer och policys

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Riktlinjer och policys

För de medel som avsätts till finansiering av olika forskningsprojekt har Haandelsrådets policys och regler, avseende medlens användningsområden och ersättningarnas storlek. Det gäller både lönekostnadspålägg, samt förvaltnings- och institutionspåslag (det senare gäller specifikt universitet och högskolor).

Lönekostnadspåslag

Lönekostnadspåslag uppgår till cirka 50 procent, vilket inkludera sociala avgifter, avtalsförsäkring, etcetera.

Förvaltnings- och institutionspåslag 

Förvaltnings- och institutionspåslag (OH-pålägg) uppgår till 20 procent. Påslaget beräknas på projektets direkta kostnader om inte särskilda omständigheter föreligger. Avser universitet, högskolor och forskningsinstitut.

 

För ytterligare information

Andreas Hedlund, FoU-expert

andreas.hedlund@handelsradet.se

010-471 85 46

Prenumerera på nyhetsbrev