Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Riktlinjer och policys

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Riktlinjer och policys

För de medel som avsätts till finansiering av olika forskningsprojekt har Handelns Utvecklingsråd policys och regler, avseende medlens användningsområden och ersättningarnas storlek. Det gäller både lönekostnadspålägg, samt förvaltnings- och institutionspåslag (det senare gäller specifikt universitet och högskolor).
Lönekostnadspåslag
Lönekostnadspåslag uppgår till cirka 50 procent, vilket inkludera sociala avgifter, avtalsförsäkring, etcetera.
Förvaltnings- och institutionspåslag (avser universitet, högskolor och forskningsinstitut)
Förvaltnings- och institutionspåslag (OH-pålägg) uppgår till 20 procent. Påslaget beräknas på projektkostnaderna om inte särskilda omständigheter föreligger.

Prenumerera på nyhetsbrev