Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Handelsrådets fyra bedömningskriterier

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handelsrådets fyra bedömningskriterier

Handelsrådets fyra bedömningskriterier

 1. Potential
 • Projektets kvalitet (inklusive vetenskaplig kvalitet) och nyhetsvärde för att möta handelns utmaningar
 • Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential att bidra till handelsnäringens lönsamhet och konkurrenskraft
 • Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential att bidra till ett hållbart arbetsliv och samhälle
 • Projektets nytta för företag och arbetstagare i handelsnäringen
 1. Metod och genomförande
 • Projektplan som visar på realism och trovärdighet i att vidareutveckla föreslagen idé
 • Tydlig budget med motiverade kostnader
 • Angreppssätt – organisering och involvering av relevanta aktörer
 1. Kommunikation och resultatförmedling
 • Hur ska resultat från projektet förmedlas och kommuniceras?
 • Beskrivning av relevanta intressenter och slutanvändare – vem är mottagare av kunskapen?
 • Beskrivning av för projektet relevant referensgrupp
 1. Kompetens i projektet
 • Projektteamets förmåga att genomföra projektet enligt plan. Tillgång till kompetens, erfarenhet och kontakter som behövs relativt de aktiviteter som ska genomföras.
 • Huvudsökandes (projektledarens) kompetens
 • Konstellationens styrka och meriter inom både näring och akademi (inkl referensgrupp)

 Poängskala
För vart och ett av de fyra kriterierna potential, metod och genomförande, kommunikation och resultatförmedlning samt kompetens sätts betyg mellan 1 och 5 poäng:

5   Utmärkt
4   Mycket bra
3   Tillfredsställande/godkänt
2   Behöver förbättras
1   Ej godkänt

Tröskel

Den totala tröskeln för att ett projekt ska behandlas på bedömningsmötet är att summan av de fyra individuella kriteriernas medelvärde är minst 14.

Tröskeln för varje enskilt kriterium för att ett projekt ska behandlas på bedömningsmötet är för bedömningskriteriet potential minst medelvärde 3,5 och för de tre övriga bedömningskriterierna metod och genomförande, kommunikation och kompetens minst medelvärde 3.

 

Prenumerera på nyhetsbrev