2014 Omställningskompetens i detaljhandeln – Företagens erfarenheter av uppsägningar

2014-Omstallningskompetens-i-detaljhandeln-Foretagens-erfarenheter-av-uppsagningar.pdf