Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Hållbar butik » Hållbar butik – resultat från nio forskningsprojekt

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Hållbar butik - resultat från nio forskningsprojekt

Vi står idag inför många utmaningar när det gäller att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa ett hållbart samhälle. Handeln påverkar miljön på flera olika plan genom sin strategiska position som länk mellan konsumtion och tillverkning. Forskning på hållbarhet inom handeln har därför stora möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Handeln och hållbarhet

Att skapa långsiktig hållbarhet i samhällets olika delar är av största vikt för att förhindra miljöproblemen som riskerar att förstöra vår livsmiljö och försämra vår livskvalité.

Produktion, transport och konsumtion av dagligvaror och andra produkter bidrar bland annat till avfallsproblem och utsläpp av växthusgaser. Utsläppen leder till klimatförändringar som global uppvärmning, som kan få stora negativa konsekvenser för livet på jorden.

Bristande effektivitet och miljömedvetenhet samt svinn i leden från producent till konsument är ett slöseri med resurser. Dessa brister belastar både den ekonomiska lönsamheten, människorna som arbetar inom handeln och miljön i stort utan att det kommer vare sig producenter, handlare eller konsumenter tillgodo. Handeln är genom sin roll som gränssnitt mellan produktion och konsumtion av varor en viktig aktör för att minska belastningen på miljön. Produktion, transporter, svinn och avfall inom handeln är alla viktiga faktorer som med ny kunskap och nya tekniska lösningar kan göras på ett för miljön mer hållbart sätt.

Resultat från forskningsprojekten inom Hållbar butik

Satsningen Hållbar butik, ett samarbete mellan forskningsfinansiärerna Formas och Handelns Utvecklingsråd, är ett led i att hitta lösningar för att öka handelns ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Forskningen vänder sig till handelns företag och anställda, konsumenterna, producenterna, forskare och samhället.

Inom ramen för forskningssatsningen har kunskap och lösningar för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och tillväxt i handeln tagits fram. Tillsammans bidrar denna forskning till värdefull kunskap som kan ge handeln möjlighet att medverka till en för miljön positiv utveckling.

Läs mer i skriften, där resultaten presenteras på ett lättillgängligt sätt, som du kan ladda ned uppe till höger.


Innehållsförteckning

Inledning

Kläder och textilier som kastas är ett miljöproblem
Projektledare: Karin M. Ekström, Högskolan i Borås
Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor
Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research
Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel – roll, relevans och nytta
Projektledare: Magnus Frostenson, Örebro universitet
Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

Många konsumenter prioriterar inte hälsa och miljö i praktiken
Projektledare: Jonas Nordström, Lunds universitet
Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

Hållbarhetsstrategier i mötet med kunden
Projektledare: Cecilia Fredriksson, Lunds universitet
Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

Packa rätt för hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt
Projektledare: Annika Olsson, Lunds tekniska högskola
Finansierat av Formas

Livsmedelsbutikernas betydelse för hållbara marknader
Projektledare: Oksana Mont, Lunds universitet
Finansierat av Formas

Butikernas roll för att minska matsvinnet
Projektledare: Ingrid Strid, Sveriges lantbruksuniversitet
Finansierat av Formas

Stimulera kunderna till klimatsmarta matinköp i butik
Projektledare: Lena Ekelund, Sveriges lantbruksuniversitet
Finansierat av Formas

Publikationer och referenser


FormasHandelns Utvecklingsråd logo

Prenumerera på nyhetsbrev