Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Mot en mer hållbar konsumtion

En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder

I takt med att vi konsumerar allt mer kläder växer även mängden avlagda kläder; cirka åtta kilo textilier slängs i soporna per person och år. Detta orsakar miljöproblem som konsumenterna inte alltid är medvetna om. En ny rapport från Högskolan i Borås visar hur vi kan konsumera kläder mer miljömedvetet.

Professor Karin M Ekström, som är en av forskarna bakom rapporten Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder, säger i ett pressmeddelande från Högskolan i Borås:

– Bland slutsatserna ser vi [även] att konsumenter inte kopplar kläder till källsortering på samma sätt till exempel burkar och flaskor.  Kläder som man inte tror att någon annan kan/vill bära eller som är trasiga slängs ofta i soporna. Man kopplar inte detta till en miljöpåverkan. Det behöver vi ändra på, säger Karin M Ekström.

Målet är att inga kläder ska slängas i soporna utan att det ska finnas möjligheter att återvinna kläder på olika sätt; bland annat genom att sälja och köpa second hand, ordna klädbytardagar samt att det ska finnas insamlingskärl för utslitna och trasiga kläder som kan återanvändas på olika sätt.

(texten är hämtad från www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2012/4/Hur-kan-vi-minska-kladberget)

Mot en mer hållbar konsumtion - gruppbild

Karin M Ekström, Eva Gustafsson, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson
(
Foto: Ida Borenstein)

Prenumerera på nyhetsbrev