Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Programrådet

För att stärka samarbetet mellan besöks- och handelsnäring kommer de olika projekten inom satsningen Framtidens fysiska mötesplats hållas samman under programmets gång. Bland annat genom en gemensam referensgrupp med representanter för forskningsresultatens målgrupper – ett programråd – som följer programmet. Programrådet har till uppgift att stödja forskningssatsningen med underlag och idéer angående kunskapsbehov och vägar för implementeringen av ny kunskap. Det blir ett forum för kontakter mellan projekten i syfte att undvika dubbelarbete och om möjligt skapa synergier mellan dem.

Charlotte Skott, vd och näringslivsdirektör
Under hösten, september/oktober, tillträder Charlotte uppdraget som näringslivsdirektör i Uppsala Kommun. De senaste fyra åren har Charlotte arbetat som vd i det privatägda bolaget Destination Sälenfjällen, i kombination med en övergripande roll i det svensk- norska bolaget Scandinavian Mountains AB, med fokus på näringsliv- och utvecklingsfrågor.

Anders Johansson, Hospitality Visions
Konsult inom revenue management och styrelseproffs. Har tidigare arbetat som vd för Nordic Light Hotel, Nordic Sea Hotel och Absolut Icebar Stockholm. Anders ingår i juryn för Stockholms stads innovationspris.

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren
Utbildad civilingenjör i industriell ekonomi, har arbetat inom transport- och logistikbranschen. Är styrelseordförande i bland annat Gullmarsstrand Hotell & Konferens, styrelseledamot i Transportstyrelsen, Universeum och Svenska Mässan.

Ola Thufvesson, universitetslektor i platsutveckling, Institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
Forskningsintresset är platsutveckling. Varför lyckas vissa platser (regioner, städer, stadsdelar, gator, byggnader) framstå som attraktiva, dynamiska och/eller kreativa medan andra inte gör detta? Forskningsområdet har praktisk användning inom regional utveckling, näringslivsutveckling, forskningsmiljöer, stadsbyggnad, besöksnäring och detaljhandel.

Özge Öner, forskare, Institutet för näringslivsforskning samt Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Forskar om de spatiala bestämmande faktorerna bakom konsumtion och specifikt rådande lokaliseringsmönster inom detaljhandeln. Özge har även jobbat med tillämpade modeller om human- och socialkapital och de geografiska aspekterna som påverkar servicesektorn.

Prenumerera på nyhetsbrev