Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  CFR Forskarskola

  Kurs 1 ”Past, Present and Future of Retail Research” 8-11 januari 2018

  Under några gnistrande vinterdagar i början av januari gick den första kursen Past, Present and Future of Retail Research i CFR:s forskarskola för handelsdoktorander av stapeln på Kämpasten kursgård, Sigtuna. Kursledare var Sara Rosengren, professor och Anne Roggeveen, gästprofessor Handelshögskolan, Stockholm

  Kursen var fulltecknad och det deltog doktorander från 13 olika lärosäten från framför allt Sverige och Finland, men även Frankrike, Schweiz och Turkiet fanns representerade. Det var också en mycket bra blandning på doktorander från lite olika discipliner såsom företagsekonomer, nationalekonomer, beteendevetare och teknologer. Handelsforskningen är och blir alltmer tvärvetenskaplig och det är viktigt att bygga broar tidigt i den akademiska karriären och vara öppen för annan typ av forskning än den egna.  Handelsrådet tycker att det är mycket viktigt och vill gärna medverka för att skapa ett starkt nätverk för yngre forskare inom handelsforskningen.

  Det var hektiska dagar med ett späckat program där doktoranderna turades om att recensera olika vetenskapliga artiklar från hela handelsfältet, varvat med livliga diskussioner och förslag till framtida forskning. Kursen var indelad i olika block där kursdeltagarna diskuterade fem artiklar inom varje block; Retail Strategy, Retail Channels, Price Promotions, Merchandise, Atmospherics, Services, Communication och Making contributions to retail research.

  Sara och Anne turades om att guida och leda diskussionen och rummet var verkligen fullt av energi den mesta av tiden. Anne Roggeveen gjorde också en intressant dragning kring vad det innebär att publicera en artikel i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift och man kunde riktigt se hur deltagarna spetsade öronen lite extra. Anne Roggeveen är sedan 1 januari 2018 editor för Journal of retailing så hon vet verkligen vad hon talar om.

  En eftermiddag gästades kursen av Björn Larsson, COOP (alias Sara Rosengren då Björn tyvärr hastigt blivit sjuk) och John Karsberg, H&M som berättade om sina respektive karriärer inom handelsnäringen och den nytta de ser att de har av sin forskarutbildning. Det var en livlig diskussion med många frågor och intresse bland doktoranderna för att inte bara arbeta med sin akademiska karriär utan också tillföra praktisk nytta av sina kunskaper till handelsnäringen. Vi behöver skapa starkare broar mellan bransch och akademi, så det känns som att vi är på rätt spår. <- Självporträtt John Karsberg H&M 

  Det här var den första kursen av ett block av fyra under 2018. Senare under året kommer ytterligare tre kurser genomföras:

  19-22 mars Methods and Technology in Retail Research, Kursledare Magnus Söderlund
  13-16 augusti Management Control and Strategic Planning in Retailing, Kursledare Mikael Hernant
  I oktober (datum ej bestämt) Skills course: Reviewing, Discussing and Defending, Kursledare Micael Dahlen

   

  Om du är intresserad av mer information om forskarskolan och de olika kurserna så finns mer information på CFR:s hemsida

  Röster från några deltagare på forskarskolan:

  Kursen var verkligen givande och gav bra inblick i flera olika områden i handelsforskning! Professorerna var fantastiskt kunniga, vilket var så inspirerande och det kändes som att jag fick en helt ny förståelse för vad som händer i vårt forskningsområde nu (och även i framtiden). Dessutom, att få diskutera tillsammans med forskare med olika bakgrund och områden är utvecklande och väldigt nyttigt. Själv fick jag många bra idéer för min avhandling, bara genom att lyssna och prata med andra. Det känns också som att vi var ett riktigt bra gäng. Att få nätverka med andra forskare inom samma område är inte bara utvecklande, utan riktigt, riktigt roligt!

  Anna Näppä är doktorand vid Luleås tekniska högskola och involverade i forskningsprojektet ”Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring” i Handelsrådets satsning Framtidens fysiska mötesplatser


  Det
  var en väldigt givande kurs för oss som bedriver våra doktorandstudier inom handelsforskning. Det är ganska ovanligt med doktorandkurser som fokuserar på handelsforskning och att få ta del av en hel forskningsskola som fokuserar på handeln är helt suveränt. Det är också väldigt bra med den tydliga kopplingen till handelsnäringen, med nära kontakt med både personer som arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor ute på företagen och andra. Eftersom vårt forskningsfält är tydligt verklighetsknutet är det av högsta vikt att samtala med de som arbetar i olika handelsföretag för att se vilka utmaningar och möjligheter de ser att forskningen kan involveras i.

  En ytterligare faktor som är fantastisk är att vi får möjlighet att knyta kontakter med andra som forskar inom handeln. Vi har alla våra fokusområden, men genom att få nya perspektiv på problem kan vi skapa synergieffekter. Sedan är det såklart kul att träffa andra människor som brinner för samma sak som en själv. Carl-Philip Ahlbom är en av Handelsrådets doktorandstipendiater 2017 och forskar om butiksmiljöns olika aspekter. Läs mer här


  Kursen
  gav mig en förståelse för den bredd som finns inom handelsforskning och hur otroligt mycket som händer just nu. Då forskning som sker inom handel ofta är väldigt spridd inom olika områden kan det vara svårt att få en överblick och som doktorand inom handelsforskning kan du lätt bli lite isolerad. Att under en veckas tid få en möjlighet att möta andra doktorander och diskutera handelsforskning från olika perspektiv ha därför varit otroligt givande. Jag har fått en möjlighet att positionera mitt eget fokusområde, fått nya infallsvinklar och knutit kontakter med doktorander inom handelsforskning från hela Europa.

  Ebba Ericsson är doktorand vid Lunds universitet och involverade i forskningsprojektet ”Effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler – en studie av goda exempel bland svenska handelsföretag” ett projekt finansierat av Handelsrådet 2016. Läs mer här

  Prenumerera på nyhetsbrev