Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för Handelsnäringen 2020 » Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Tack vare en ständigt växande e-handel lever den fysiska handeln under alltmer stressande omständigheter. Minskad lönsamhet och höga hyror ställer till med problem samtidigt som hyresförhandlingar mellan fastighetsägare och handel blir allt svårare.

– Det uppstår lätt konflikter under hyresförhandlingen där fastighetsägare och handel har svårt att komma fram till ny- eller omförhandlad hyra, pådriven av den ökande e-handelspenetrationen. Vi vill kartlägga vilken information  som har störst påverkan på utfallet av hyresförhandlingen, säger Berndt Lundgren, lektor och Tekn. Dr vid intuitionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan.

Målet med projektet är att skapa en kunskapsutveckling kring hyresbildningsprocessen och förstå vad som influerar hyresförhandlingar mellan handel och fastighetsbolag. Genom att förstå sig på de olika faktorerna, särskilt de olika parternas hyresförväntningar, kan fastighetsbolag och handeln förhoppningsvis lättare nå nya hyresavtal och ha en direkt påverkan på lönsamheten inom handeln.

Det kan även komma att gynna de anställda inom handel då en bättre anpassad kostnadsutveckling också har en påverkan på arbetsmiljö och de anställdas förutsättningar.

– När lönsamheten börjar gå ner för fysiska butiker är personal ofta det första som skärs ner för att minska kostnader, menar Berndt.

Baserad på teori från Nobelpristagare

Det teoretiska fundamentet utgår ifrån Nobelpristagarna i beteende ekonomi Tversky & Kahneman och Robert Lucas teorier om Ancoring och Rational expectations theory.

– Vår förhoppning är att bidra till förståelse kring hur förhandlingsprocessen går till från ett nytt perspektiv. För att få ny kunskap måste det komma från en ny vinkel, menar Berndt.

Teorierna antas kunna bidra till att förklara fastighetsägares och handelns hyresförväntningar, samt vilka faktorer som kan ha störst inflytande för en ny eller omförhandlad hyra.

Projekttitel: Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Projektet syftar till att förstå och mäta faktorer som påverkar hyresförhandlingarna, särskilt parternas olika hyresförväntningar.

Berndt Lundgren,

Projektledare: Berndt Lundgren, Intuitionen för Fastigheter och Byggande, Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga projektdeltagare: Övriga projektdeltagare: Cecilia Hermansson, Intuitionen för Fastigheter och Byggande, Kungliga Tekniska Beviljat anslag: 451 730 kronor Tidsplan: september 2020-oktober 2021

Prenumerera på nyhetsbrev