Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Nya butiksformat mäts efter nya kriterier

Hur ska man värdera nyttan med nya butiker när gamla KPI:er inte gäller längre? Det vill Ulf Johansson, professor vid Lunds Universitet ta reda på. Forskningsprojektet ”Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?” har fått anslag från Handelsrådet för att kartlägga butikens framtida roll i en modern, digitaliserad kundresa.

– Gamla sätt att mäta framgång, som försäljning per kvadratmeter och försäljning per anställd, fungerar inte längre. De nya små butikerna har en annan funktion i helheten – de blir mer showrooms som ska bygga varumärke, bjuda på upplevelser och driva försäljningen i företagets övriga kanaler, säger han.
Projektet syftar till att hitta de nya KPI:erna som är mer relevanta för de nya butiksformaten.
–Det är mycket svårare att mäta hur en interaktion med en kund så småningom leder till en försäljning, men det är möjligt, säger han.
Han hoppas engagera Google för att kunna göra mer sofistikerade mätningar.
Forskargruppen ska undersöka hur IKEA:s försök med centralt belägna mindre butiker, där kunderna kan komma förbi och få hjälp med exempelvis köksdesign, faller ut.
– Ett besök på IKEA kräver normalt bil, men citykoncepten gör varumärket tillgängligt för nya målgrupper, säger han, och berättar att gruppen också ska titta på Spanien, där Ikea dragit konceptet än längre, med 15 kvadratsbutiker i köpcentrum.
Även den brittiska e-handlaren made.com, som säljer möbler har flera showrooms.
– Showrooms är inte så vanligt ännu i Sverige, så därför behöver vi titta utomlands för att förstå vad som kommer hit. Det är väldigt roligt att Handelsrådet beviljat anslag till ett projekt som tittar utanför Sveriges gränser, säger han.

Projekttitel: Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?

Projektet vill bidra till utvärdering och utveckling av existerande sätt (KPI) att utvärdera fysiska butiker i syfte att på ett ändamålsenligt och relevant sätt kunna utvärdera nya format inom fysisk detaljhandel.

Ulf Johansson

Projektledare: Ulf Johansson Företagsekonomiska institutionen, Centrum för handelsforskning, Lunds universitet

Övriga projektdeltagare: Steve Burt, University of Stirling. Jens Hultman, Högskolan Kristianstad, Petra Axdorff, IKEA Group Samarbetspartner: IKEA Beviljat anslag: 2 300 000 kr + 310 000 kr i medfinansiering Tidsplan: Januari 2020-december 2021

Prenumerera på nyhetsbrev