E-handel, informationsteknologi och handelns digitalisering

E-handel-informationsteknologi-och-handelns-digitalisering.pdf