2015-centrum-för-handelsforskning-verksamhetsberättelse-2014