Värdeskapande i sociala interaktioner ­ Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang

Vardeskapande-i-sociala-interaktioner-­-Ett-innovativt-synsatt-pa-kundforstaelse-genom-interaktion-och-engagemang.pdf