Social e-shopping – En uppsats om att shoppa socialt i en kanal som är utformad för en enskild konsument

Social-e-shopping-En-uppsats-om-att-shoppa-socialt-i-en-kanal-som-ar-utformad-for-en-enskild-konsument.pdf