Sinnesmarknadsföring vid småskalig handel i butiksmiljö – En kvalitativ och kvantitativ studie om sinnemarknadsföringens användning hos företag samt uppfattn

Sinnesmarknadsforing-vid-smaskalig-handel-i-butiksmiljo-En-kvalitativ-och-kvantitativ-studie-om-sinnemarknadsforingens-anvandning-hos-foretag-samt-uppfattn.pdf