På jakt efter den produkt som flytt – en studie om uppskjuten produktlansering och dess effekter

Pa-jakt-efter-den-produkt-som-flytt-en-studie-om-uppskjuten-produktlansering-och-dess-effekter.pdf