Omnikanalstrategiers påverkan på en tredjepartslogistikaktör – En fallstudie om hur PostNord Logistics TPL kan utveckla samarbetet med sina kunder

Omnikanalstrategiers-paverkan-pa-en-tredjepartslogistikaktor-En-fallstudie-om-hur-PostNord-Logistics-TPL-kan-utveckla-samarbetet-med-sina-kunder.pdf