Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne – En studie om hur atmosfären på en E-handelssida påverkar kunde

Om-det-ar-fornuftet-som-formar-manniskan-sa-ar-det-kanslan-som-leder-henne-–-En-studie-om-hur-atmosfaren-pa-en-E-handelssida-paverkar-kunde.pdf