Motivera Mera – En kvantitativ studie om samspelet emellan hedonisk shoppingmotivation och multikanalshopping

Motivera-Mera-–-En-kvantitativ-studie-om-samspelet-emellan-hedonisk-shoppingmotivation-och-multikanalshopping.pdf