May I help you SIIR – Ett experiment om hur personlig service i en pop up-butik med e-handel påverkar kundnöjdheten och graden av närmande

May-I-help-you-SIIR-Ett-experiment-om-hur-personlig-service-i-en-pop-up-butik-med-e-handel-paverkar-kundnojdheten-och-graden-av-narmande.pdf