Klyftor, gap och utanförskap – En studie om servicemötet på den digitala banken

Klyftor-gap-och-utanforskap-En-studie-om-servicemotet-pa-den-digitala-banken.pdf