Innovation genom e-handel – En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons

Innovation-genom-e-handel-En-etnografiskt-inspirerad-fallstudie-av-projektet-att-utveckla-webshop-pa-foretaget-Josephssons.pdf