i-Trust In Technologies – En kvantitativ studie om teknologiska förtroendedimensioners påverkan på osäkerhet

i-Trust-In-Technologies-En-kvantitativ-studie-om-teknologiska-fortroendedimensioners-paverkan-pa-osakerhet.pdf