Hur kan jag handla – En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete

Hur-kan-jag-handla-En-explorativ-studie-av-fyra-mindre-butikers-arbete.pdf