Friskrivningar och garantier i ett förvärvsavtal – Närmare frågan om oskälighet

Friskrivningar-och-garantier-i-ett-forvarvsavtal-Narmare-fragan-om-oskalighet.pdf