Företagskultur Enligt Competing Values Framework – En kulturell jämförelse mellan en marknadsledare och en ickemarknadsledare i detaljhandelsbranschen

Foretagskultur-Enligt-Competing-Values-Framework-En-kulturell-jamforelse-mellan-en-marknadsledare-och-en-ickemarknadsledare-i-detaljhandelsbranschen.pdf