För en attraktiv centrumhandel i tillväxt – En kvantitativ studie om vad som skapar attraktiv centrumhandel i en tätort

For-en-attraktiv-centrumhandel-i-tillvaxt-En-kvantitativ-studie-om-vad-som-skapar-attraktiv-centrumhandel-i-en-tatort.pdf