Foodback – En studie om hur feedback kan påverka konsumenters köpbeslut av ekologiska livsmedel

Foodback-En-studie-om-hur-feedback-kan-paverka-konsumenters-kopbeslut-av-ekologiska-livsmedel.pdf