Ett varumärke kan inte välja sina föräldrar – En kvalitativ & -kvantitativ studie om svenska COO-effekter i New York

Ett-varumarke-kan-inte-valja-sina-foraldrar-En-kvalitativ-kvantitativ-studie-om-svenska-COO-effekter-i-New-York.pdf