Distribution från butik – En studie om att inkludera befintliga butiker till e-handel genom skapandet av ett decentraliserat distributionssystem

Distribution-fran-butik-En-studie-om-att-inkludera-befintliga-butiker-till-e-handel-genom-skapandet-av-ett-decentraliserat-distributionssystem.pdf