Digital signage i butikshyllan – Kan interaktivitet skapa ytterligare en dimension av påverkan

Digital-signage-i-butikshyllan-Kan-interaktivitet-skapa-ytterligare-en-dimension-av-paverkan.pdf