Den oretuchserade sanningen – En oretuscherad modells påverkan på konsumenters CSR-uppfattning, attityder och köpintention

Den-oretuchserade-sanningen-–-En-oretuscherad-modells-paverkan-pa-konsumenters-CSR-uppfattning-attityder-och-kopintention.pdf