Blinkets påverkan – En studie om rörliga skyltar i butik och dess påverkan på försäljningen

Blinkets-paverkan-En-studie-om-rorliga-skyltar-i-butik-och-dess-paverkan-pa-forsaljningen.pdf