Attityder och ursprungsland – En studie av det sociala nätverkets påverkan på konsumenters attityd till ursprungsland

Attityder-och-ursprungsland-En-studie-av-det-sociala-natverkets-paverkan-pa-konsumenters-attityd-till-ursprungsland.pdf