Alltså, i Saudiarabien hade det kanske varit normbrytande – Om attityder gentemot normbrytande genusrepresentationer i reklamfilm

Alltsa-i-Saudiarabien-hade-det-kanske-varit-normbrytande-Om-attityder-gentemot-normbrytande-genusrepresentationer-i-reklamfilm.pdf