Allt du behöver är mobilen – En empirisk studie om faktorer som påverkar användandet av mobila betalningar inom den svenska dagligvaruhandeln

Allt-du-behover-ar-mobilen-En-empirisk-studie-om-faktorer-som-paverkar-anvandandet-av-mobila-betalningar-inom-den-svenska-dagligvaruhandeln.pdf