Handelns utvecklingsråd
Start » Butikssäljare

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Butikssäljare

En butikssäljare säljer dagligvaror och sällanköpsvaror i affärer, livsmedelshallar, varuhus, stormarknader och andra försäljningsställen. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att beställa, packa upp, prismärka och fylla på varor, till att informera om och sälja produkterna, samt ge råd om användning och skötsel. För att göra krävs ett intresse för och goda kunskaper om de produkter som säljs. Butikssäljare behöver kunna ge en personlig service med fokus på kunden, samt behärska säljteknik och -psykologi. Branschens utveckling gör också att det krävs alltmer kunskap om hållbar utveckling och en förmåga att samverka med den digitala utvecklingen.

Branschkompetenser – Butikssäljare

Branschkompetenserna för rollen butikssäljare är framtagna i samverkan mellan Handelsrådet och handelns företag. För att nå butikssäljarkompetens krävs att säljaren använder sina kunskaper, färdigheter och kompetens inom yrket.

Branschkompetenserna är inte enbart specifika i butikssäljarrollen utan kan ha vidare användningsområde.  Delar i dessa kompetenser är överförbara till andra yrkesroller, de är generiska.
Nedan följer en beskrivning av vad det innebär inom respektive branschkompetens.

Servicekompetens – innebär att personen:
Den som har servicekompetens är intresserad av människor och drivs av att vilja hjälpa till. En person med servicekompetens är i kontakten med andra smidig och empatisk. Med denna kompetens har personer lätt att bygga relationer och hitta tillfredsställande lösningar utifrån ett behov.

 • Visar intresse för andra människor
 • Visar engagemang
 • Sätter sig in i andras situationer
 • Ser andras behov och gör behovsanalys
 • Finns tillhands och hjälper till
 • Identifierar problem och hittar lösningar
 • Ställer frågor och bygger relationer

Samarbetskompetens – innebär att personen:
Den som har samarbetskompetens deltar i gruppens arbete och sätter gruppens behov före sina egna. Samarbetskompetensen används i kontakterna både internt och externt. Genom att ge och ta feedback, ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina egna visar personen på samarbetskompetens.

 • Har fokus på arbetsplatsens/arbetslagets gemensamma mål
 • Är engagerad i arbetsgruppens arbete, en lagspelare
 • Ser till gruppens behov
 • Samarbetar med företagets olika intressenter
 • Ger och tar emot feedback
 • Delar och tar del av kunskaper och idéer

Kommunikationskompetens – innebär att personen:
Den som har kommunikationskompetens anpassar sitt språk och uttryck till mottagaren, hanterar information på ett lämpligt sätt beroende på situation. Personer med kommunikationskompetens använder sitt kroppsspråk i syfte att stärka interaktionen med andra.

 • Använder ett vårdat språk
 • Förstår och gör sig förstådd
 • Anpassar kommunikationen till mottagaren
 • Anpassar sitt kroppsspråk till olika situationer och människor
 • Värderar innehåll i information
 • Söker rätt information utifrån situation
 • Lämnar information på lämpligt sätt utifrån mottagare

Säljkompetens – innebär att personen:
Den som har säljkompetens uppträder engagerat och påverkar andra människor. Personen anpassar arbetstempot utifrån uppkomna situationer. Med energi och drivkraft skapar personen resultat i arbetet.

 • Driver och har energi
 • Påverkar andra
 • Är resultatorienterad
 • Visar engagemang i det personliga mötet
 • Anpassar arbetstempo utifrån situation

Initiativkompetens – innebär att personen:
Den som har Initiativkompetens arbetar proaktivt, självständigt under eget ansvar och omsätter idéer till praktisk handling. Personer med initiativkompetens löser de problem som uppkommer i arbetet.

 • Tar egna initiativ och handlar spontant
 • Omsätter idéer till praktisk handling
 • Agerar utan direktiv
 • Agerar proaktivt

Organisationskompetens – innebär att personen:
Den som har organisationskompetens strukturerar, planerar och följer upp sitt och arbetsplatsens arbete.  Personen arbetar på ett ordnat sätt från detalj till helhet och nyttjar tid och resurser effektivt.

 • Arbetar strukturerat
 • Planerar vad, när och hur
 • Ser helheten i arbetet
 • Organiserar sitt eget och arbetsplatsens arbete
 • Håller ordning och reda
 • Avslutar och följer upp arbetsuppgifter
 • Rapportera till chef

Utvecklingskompetens – innebär att personen:
Den som har utvecklingskompetens vill utveckla sig själv, sitt arbete och arbetsplatsen. Personen är nyfiken, vill prova och lära nytt.  Håller sig uppdaterad, tänker framåt och kan diskutera samhälls- och branschfrågor.

 • Visar nyfikenhet för nya saker
 • Håller sig uppdaterad kring samhälls- och branschfrågor
 • Ser framåt, tänker, provar och lär nytt
 • Utvecklar sig själv, arbetet och arbetsplatsen

Hållbarhetskompetens – innebär att personen:
Den som har hållbarhetskompetens agerar lojalt med omdöme utifrån arbetsplatsens värdegrund och regler. Personen agerar långsiktigt på ett miljö- och resursmässigt hållbart sätt, för såväl organisation som samhälle.

 • Agerar ärligt, lojalt och med respekt för andra
 • Använder ett gott omdöme i arbetet
 • Visar intresse för gemensamma samhälls- och miljöfrågor
 • Minimerar utsläpp och resursförbrukning
 • Följer arbetsplatsens värdegrund, regler och rutiner
 • Är delaktig i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Representerar arbetsplatsen i och utanför företaget

Prenumerera på nyhetsbrev