Utbildningar

Arbetsmiljö och säkerhet har tillsammans med Prevent och andra aktörer tagit fram viktiga lättillgängliga utbildningar för de som arbetar inom handeln. Samtliga utbildningar är webbaserade.

Kostnadsfria webbutbildningar från Handelsrådet i samarbete med Prevent:

 

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger breda kunskaper om arbetsmiljö och vänder sig till alla som arbetar inom handeln, både i butik, på lager och kontor. Utbildningen finns också på engelska.

Brandsäker i handeln

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom handeln, både till dem som arbetar i butik och på lager.

Brandfarlig vara i handeln

Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln.

Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik.

Support

Om du behöver hjälp när det gäller tekniska frågor om webbutbildningarna kontakta helpdesk@prevent.se

Learning Management System

För storföretag som använder en utbildningsplattform, ett så kallar Learning Management System, för att administrera webbutbildningar finns nu möjligheten att låna fyra av Handelsrådets utbildningar (Din arbetsplats i handeln, Brandsäker i handeln, Brandfarlig vara i handeln och Säker i butik) och installera dem direkt i den egna plattformen. För mer information om detta mejla till ylva.akesson@handelsradet.se.