Aktivitet
Start » Aktiviteter » Partihandeln – idag och i framtiden

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Mellanledets roll i värdekedjan

Partihandeln i förändring

2015-01-16

Partihandel uppfattas alltmer som ett förlegat begrepp som inte beskriver dagens verklighet. Aktörerna i mellanledet är idag mer differentierade och anpassade för olika slags handel.

– Partihandeln innefattar flertalet olika koncept. Dessa olika koncept står inför olika utmaningar och möjligheter, förklarade Marcus Wik, HUI Research och en av författarna till den aktuella rapporten ”Partihandelns roll i värdekedjan – idag och imorgon”.

Det är få personer som intervjuats i den aktuella rapporten som känner igen sig i beskrivningen ”partihandlare”. Rapportförfattarna lanserar tre övergripande affärskoncept baserade på graden av vertikal integrering av mellan- och detaljistled:

  • Grossister (Klassisk Partihandel)
    • Stordriftsfördelar, kundsupport, marknadsföring
  • Inköpsgrupper
    • Vissa stordriftsfördelar, lokalkännedom hos detaljisterna
  • Helintegrerade kedjor
    • Hög grad av centralstyrning, konkurrerar ofta med låga priser

Teknikutvecklingen har påverkat att aktörer inom leveranskedjan genom att det är lättare att ha kontroll och ger detaljisterna chans till ökad insyn. E-handeln påverkar konsumenterna köpvanor och distributionen av varor. Även sortiment, varumärken och service påverkar mellanleden.

– Framtiden karakteriseras av konsolideringar och specialisering i mellanledets samt hög grad av centralisering av lagerverksamheten, avslutade Marcus. Mellanleden kan utvecklas till att vara ”informationshubbar” snarare än tillhandahållare av varor, särskilt när tredjepartslogistiker anlitas i allt större utsträckning.

  • Marcus Wik, HUI Research

Prenumerera på nyhetsbrev