Aktivitet
Start » Aktiviteter » Kommunikation viktigast för personalens engagemang

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kommunikation viktigast för personalens engagemang

Framgångsrikt ledarskap i detaljhandeln

2009-11-20

Inom handeln har chefer ofta mindre erfarenhet av ledarskapsutbildning än i andra branscher och det saknas ofta systematik i personalledningen. Samtidigt är kommunikationen mellan personal och chef bättre inom handeln än i andra branscher.

Butikspersonal och butikschefer har högre tankar om varandra än vad som är vanligt i andra branscher. Det framkom vid ett seminarium där forskare vid Högskolan i Skövde berättade om sitt projekt där de studerar hur incitament och personalledningspraktiker påverkar medarbetarengagemang.

– Till skillnad från chefer i exempelvis kommunal verksamhet är butikschefer mer verksamhetsnära och inte lika tyngda av byråkrati, säger professor Stefan Tengblad som leder projektet.

Butikschefer ofta sämre utbildade i ledarskapsfrågor, och det saknas ofta systematiska personalledningspraktiker, även på kedjenivå.

– Däremot finns goda exempel som uppstått på butiksnivå, säger ek dr. Mikael Wickelgren.

Han pekar på tre typer han funnit: En karismatisk chef som lyfter butiken och engagerar personalen; fungerande incitamentssystem – bonusar och liknande som ger personalen extra motivation samt hård styrning av arbetsuppgifter.

– Även om styrningen i sig inte alltid uppfattas som positiv, sporras medarbetarna av att de arbetar i ett framgångsrikt företag.

Nästa steg i forskningsprojektet är att identifiera och undersöka de företag som arbetar systematiskt på kedjenivå.

I forskningsprojektet ingår en enkätundersökning där bland annat medarbetarnas trivsel och vilja att arbeta kvar i branschen undersöks. Den visar att den viktigaste orsaken till hög medarbetartrivsel och engagemang är att kommunikationen mellan chef och anställd fungerar.

Prenumerera på nyhetsbrev