Handelns dag 2023

Mer info efter hand här på hemsidan.

Det här är Handelns dag

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället.
Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra.
Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

Mer info löpande här på hemsidan, men fram tills dess kan den som i efterhand vill ta del av innehållet på Handelns dag 2022 på Nalen, besöka Handelsrådets Youtubekanal och välja spellistan med samma namn.

Talare

Det här är Handelns dag

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället.
Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra.
Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

Mer info löpande här på hemsidan, men fram tills dess kan den som i efterhand vill ta del av innehållet på Handelns dag 2022 på Nalen, besöka Handelsrådets Youtubekanal och välja spellistan med samma namn.

Det här är Handelns dag

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället.
Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra.
Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

Mer info löpande här på hemsidan, men fram tills dess kan den som i efterhand vill ta del av innehållet på Handelns dag 2022 på Nalen, besöka Handelsrådets Youtubekanal och välja spellistan med samma namn.

Det här är Handelns dag

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället.
Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra.
Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

Mer info löpande här på hemsidan, men fram tills dess kan den som i efterhand vill ta del av innehållet på Handelns dag 2022 på Nalen, besöka Handelsrådets Youtubekanal och välja spellistan med samma namn.

Anmälan öppnar under tidig höst Anmälan öppnar under tidig höst