2016-7-foretagsnedlaggning-inom-handeln-sammanfattning