Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kompetenslyft för handeln

– det digitala skiftet

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt där vi fokuserar på att tydliggöra vilket kompetensbehov handeln har i och med det digitala skiftet. Utifrån behoven skapas och genomförs utbildningsinsatser för befintliga medarbetare i mindre handelsföretag.

Under tre år ska projektet bygga en infrastruktur för kompetensförsörjning som ger personer som är verksamma i handeln möjlighet att uppdatera sin kompetens. Från och med hösten 2019 kommer mindre företag (upp till och med 49 anställda) erbjudas avgiftsfri kompetensutveckling från etablerade och erkänt duktiga utbildningsleverantörer. De aktuella utbildningsinsatserna riktar sig till såväl arbetare som tjänstemän.

Kompetenslyft för handeln bidrar till en stärkt kompetens inom området digitalisering för de individer som genomgår projektets utbildningar. Utöver att deltagande företag får mer kompetenta medarbetare, kommer företagen stärka sin förmåga att analysera organisationens kompetensbehov och planera kompetensutvecklingsinsatser. På lite längre sikt ska projektet även göra de delkvalifikationer och utbildningsspecifikationer som utformats tillgängliga både för företagsinterna utbildningsinsatser och för det formella utbildningssystemet.

Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF).

 

Kontaktinformation

Övriga kontaktpersoner

Lennart Grönberg, projektmedarbetare
lennart.gronberg@handelsradet.se
Tel: 010-471 86 43

Nona Rakic, projektadministratör/-ekonom
nona.rakic@handelsradet.se
Tel: 010-471 85 48

Mats Johansson, projektkoordinator
mats.johansson@handelsradet.se
Tel: 010-471 85 93

Prenumerera på nyhetsbrev