Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Utbildningsområden

Vilka utbildningar kommer att ingå?

Arbetet med att forma projektets utbildningsutbud är i full gång. Under våren har ett antal workshops genomfört där utmaningar och möjligheter kopplat till digitaliseringen har diskuterats tillsammans med handelsföretag och olika experter. Resultaten från workshoparna ligger till grund för projektets utbildningsinnehåll.

 

Följande utbildningsområden har ringats in:

Handelns nya spelplan
Här fokuserar vi på omvärldsanalys. Hur fungerar den ”nya” handelsbranschen och vart är vi på väg? Var befinner sig ditt företag i handelns snabba utveckling? Vilka möjligheter finns att tänka nytt?

Digital strategi
Det är viktigt att kontinuerligt utveckla sin affärsplan och även koppla på en digital strategi för att på så sätt göra övervägda och medvetna val. Hur utarbetar vi en digital strategi och hur ser vi till att den genomsyrar hela verksamheten?

Kommunikation och marknadsföring i en digital värld
Det ställs allt högre krav på effektivare och bättre kommunikation och marknadsföring för att nå och ånga kunders intresse. Hur hanterar vi alla olika digitala kanaler så som Facebook, Instagram med flera? Hur kan vi använda den digitala tekniken för att utveckla den fysiska miljön och på så sätt bättre möta kundens behov?

Den digitala kunden – kundbemötande
Hur vi möter kunden och dess förväntningar i butik eller online har fått allt större betydelse för att vinna kundens förtroende. Hur utvecklar vi medarbetarnas sälj- och servicekunskap men med fokus på den digitala kunden?

 

Hur fungerar det?

Varje utbildningsområde innehåller en eller ett par utbildningsmoment som är anpassat efter olika målgrupper, totalt 8 till 10 utbildningsmoduler. Vissa utbildningar vänder sig till ägare/verksamhetsansvarig och andra till företagets medarbetare. Företagen väljer själv vilken eller vilka utbildningar de har behov av. Till sin hjälp erbjuder vi en enklare form av kompetensbehovsanalys.

Utbildningarna sker i fysisk form och genomförs av erkänt duktiga utbildningsleverantörer. Samtliga utbildningar är kostnadsfria. Företagens enda kostnad är den tid de avsätter för utbildning. Utbildningslängden varierar från en halvdag till cirka två dagar beroende på kompetensområde.

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev