Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kompetenslyft för handeln

– det digitala skiftet

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt där vi fokuserar på att tydliggöra vilket kompetensbehov handeln har i och med det digitala skiftet. Utifrån behoven skapas och genomförs utbildningsinsatser för befintliga medarbetare i mindre handelsföretag.

Under tre år ska projektet bygga en infrastruktur för kompetensförsörjning som ger personer som är verksamma i handeln möjlighet att uppdatera sin kompetens. Från och med hösten 2019 kommer mindre företag (upp till och med 49 anställda) erbjudas avgiftsfri kompetensutveckling från etablerade och erkänt duktiga utbildningsleverantörer. De aktuella utbildningsinsatserna riktar sig till såväl arbetare som tjänstemän.

Kompetenslyft för handeln bidrar till en stärkt kompetens inom området digitalisering för de individer som genomgår projektets utbildningar. Utöver att deltagande företag får mer kompetenta medarbetare, kommer företagen stärka sin förmåga att analysera organisationens kompetensbehov och planera kompetensutvecklingsinsatser. På lite längre sikt ska projektet även göra de delkvalifikationer och utbildningsspecifikationer som utformats tillgängliga både för företagsinterna utbildningsinsatser och för det formella utbildningssystemet.

Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF).

 

  Projektgrupp

  Nona Rakic, Lennart Grönberg, Helen Rönnholm och Mats Johansson är kanslikärnan i ESF-projektet ”Kompetenslyft för handeln”.
  Foto: Ylva Åkesson

   

  Kontaktinformation

  Nona Rakic, projektadministratör/-ekonom
  nona.rakic@handelsradet.se
  Tel: 010-471 85 48

  Lennart Grönberg, projektmedarbetare
  lennart.gronberg@handelsradet.se
  Tel: 010-471 86 43

  Helen Rönnholm, projektledare
  helen.ronnholm@handelsradet.se
  Tel: 010-471 86 53

  Mats Johansson, projektkoordinator
  mats.johansson@handelsradet.se
  Tel: 010-471 85 93

   

   

   

  Prenumerera på nyhetsbrev