Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kriterier

Kriterierna för certifiering syftar till att ge utbildningarna ett strukturstöd så att den kompetens eleverna får tydligt synliggörs för såväl arbetsgivare som för de studerande själva. Certifieringen ska också bidra till att utbildningens kvalitet kontinuerligt följs upp och utvecklas. Certifieringskriterierna delas in i följande delområden:

  • Generell beskrivning av skolan och handelsutbildningens utformning
  • Intern samverkan – utbildningens röda tråd
  • Extern samverkan – verklighetsbaserat lärande
  • Utbildningens innehåll
  • Kompetens och resurser
  • Intern och extern information
  • Uppföljning och utvärdering av utbildningen

Prenumerera på nyhetsbrev