Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Certifiering av gymnasiala handelsutbildningar » Att vara en certifierad utbildning

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Att vara en certifierad utbildning

Certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar ska ses som en process med målsättning att utbildningen ständigt ska vara up-to-date med de krav som ställs på eleverna efter genomgången utbildning. Eftersom det är skolans plan som certifieras, behöver certifieringen följas upp med jämna mellanrum. Uppföljningen består dels av de certifierade skolornas årliga självvärderingar, dels av det uppföljningsbesök som sker i samband med recertifiering.

Den första certifieringsperioden är tre år med uppföljningsbesök efter ett år och inför recertifiering. Efter den första perioden sker uppföljningsbesök och recertifiering vartannat år. Certifierade utbildningarna följer själva upp det som utlovats i ansökan i form av en kort årlig självvärdering. Inför recertifieringen får skolan ett uppföljningsbesök som syftar till att utgöra ett stöd i utbildningens utveckling och recertifieringsprocess. Vid besöket sker möten med elever, lärare och skolledare. För eleverna ligger fokus på hur de uppfattar utbildningen, både som helhet och de enskilda delarna. För lärare och skolledning har läggs fokus på att säkerställa att varje elev och skolans process uppnår de fastställda kriterierna.

Beslut om recertifiering baseras på:

  • Skolans självvärdering (skolans egna reflektioner)
  • Rapport från skolbesök inför recertifiering och kontakter med företag som samverkar med utbildningen (reflektioner från utomstående bedömare)
  • Skolans uppdaterade certifieringsdokument (planen för nästa tvåårsperiod)

Självvärdering

Självvärderingen är en uppföljning av den ansökan om certifiering som godkänts av certifieringsgruppen. Vid självvärderingen får skolledning och arbetslag en möjlighet att reflektera över vad som har fungerat bra och vad som behöver utvecklas. Självvärderingen ska följa den formatmall som finns för nedladdning på hemsidan.

Uppföljningsbesök inför recertifiering

Inför recertifieringen genomförs ett uppföljningsbesök hos respektive certifierad utbildning. Besöket läggs upp enligt följande:

  • Skolledning, lärararbetslag, 4-6 elevrepresentanter (30-40 min)
  • Elevrepresentanterna (30 min)
  • Skolledning och arbetslag (30-60 min)

Total tidsåtgång två timmar. Vid de första två passen diskuteras hur innevarande certifieringsperiod har fungerat med verksamhetsrapporten som utgångspunkt. Sista passet tar sikte på framtiden och ansökan om recertifiering.

Prenumerera på nyhetsbrev