Start » Press » 2017 » Integrationsstrategier för utlandsfödda i detaljhandeln.

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Ny rapport

Unga och utlandsfödda befinner sig i en utsatt situation på arbetsmarknaden i Sverige. Båda har betydligt högre andel arbetslöshet än genomsnittet i landet. Handeln anställer relativt många ur dessa grupper och kan vara en del av lösningen på problemet.

Projektets övergripande syfte var att bidra med ökad kunskap och förståelse för detaljhandelns roll som etableringsbransch för utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten är en praktisk vägledning för butikschefer och personalansvariga inom detaljhandeln för hur de ska bemöta integrationsutmaningar i sin verksamhet.

Företag inom detaljhandeln berörs i allt större utsträckning av utmaningar kring integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden och i samhället. Den här studien ger rekommendationer och vägledning till företag som överväger att bidra till integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.

Genom att följa tre fallföretag, som alla idag arbetar med integration av utlandsfödda på olika sätt, visar studien några strategier för hur detaljhandeln kan spela en roll som etableringsbransch för utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.

 

 

PRESSMEDDELANDEN

Pressbilder

Prenumerera på nyhetsbrev