Start » Omställning » Omställningsstöd i handeln

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Omställningsstöd i handeln

När anställda sägs upp kan de ha rätt till omställningsstöd. Stödet är till för att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Nedan finns en allmän beskrivning av de omställningsstöd som finns reglerade genom kollektivavtal inom handeln.

TRR Trygghetsrådet
TRR:s omställningsstöd gäller för tjänstemän när företaget har kollektivavtal inom PTK-kollektivet (exempelvis Unionen, Akademikerförbunden) eller via medlemskap i Svensk Handel.

För detaljhandelsföretag gäller att företaget måste vara bundet av tjänstemannaavtalet för att TRR ska omfatta tjänstemännen på företaget.

TRR stöttar tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, sjukdom eller ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om uppsägning, om denna ingås på grund av arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av sjukdom krävs det att den anställde har accepterat uppsägningen, det vill säga inte har planerat eller startat någon rättslig process med anledning av uppsägningen. Förutsättningar för att stöd ska beviljas är bland annat att den anställde ska ha en tillsvidareanställning, varit anställd minst 12 månader och arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka. För att få stöd krävs att både arbetsgivare och anställd ansöker till TRR.

Omställningsstödet för tjänstemän består av individanpassad coachning, vägledning och rådgivning, studieersättning, samt avgångsersättning (AGE).

Mer information om TRR

Trygghetsfonden TSL och avgångsbidrag (AGB)
TSL:s omställningsstöd gäller när företag har kollektivavtal inom LO-kollektivet (exempelvis Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket).

Omställningsstödet gäller när uppsägning sker (eller planeras) på grund av arbetsbrist. Förutsättningar för att stödet ska beviljas är bland annat att den anställde ska ha en tillsvidareanställning, varit anställd minst 12 månader och arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka. En grundförutsättning för stöd är att både arbetsgivare, fack och anställd ansöker till TSL.

Omställningsstödet består av individanpassad coachning, vägledning och rådgivning. Den som blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist kan också få avgångsbidrag (AGB) via AFA försäkringar.

Mer om TSL
Mer om AGB-försäkringen

KFO-Handels Trygghetsfond
För avtalsområdet KFO-Handels är det KFO-Handels Trygghetsfond som ansvarar för omställningsstödet.

Trygghetsfonden gäller när uppsägning sker (eller planeras) på grund av arbetsbrist. Förutsättningar för att stödet ska beviljas är bland annat att den anställde ska ha en tillsvidareanställning, varit anställd minst 12 månader och arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka.

Utöver avgångsbidrag (AGB) för arbetare och avgångsersättning (AGE) för tjänstemän, finns stöd i form av inskolningslön, löneutfyllnad, starta eget-bidrag och utbildningsbidrag. Parterna kan även söka om annat stöd för de uppsagda.

Mer om KFO-Handels Trygghetsfond

 

Länkar
Information om Svensk Handels omställningsförsäkringar för tjänstemän
Information om Svensk Handels omställningsförsäkringar för arbetare
KFOs information om försäkringar på arbetsmarknaden
Unionens information om omställningsförsäkringar på arbetsmarknaden

Prenumerera på nyhetsbrev