Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Strategi och utveckling » Dialogforum – möten mellan näringsliv och akademi

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Dialogforum – möten mellan näringsliv och akademi

Handelsrådet arbetar utifrån en generell modell vi kallar Dialogforum. Idén handlar om att inspirera och engagera företag och forskare att tillsammans diskutera aktuella utmaningar och behov av ny kunskap inför framtiden. Syftet är att skapa en gedigen plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan forskare och detaljhandelsföretag och därmed kunna identifiera forskningsbara och relevanta frågeställningar.

Genom en strukturerad workshopsprocess med två till tre träffar är målet att få fram olika projektgrupper med både forskare och företag som enats kring en frågeställning som de vill fördjupa sig i, för att slutligen få fram en ansökan för ett forskningsprojekt. Ansökan kan beviljas direkt av Handelsrådet, men även skickas in för att söka medel på annat håll, till exempel från de större statliga forskningsråden.

Modellen för dialogforum kan modifieras utifrån olika ämnesområden både vad gäller antal deltagare och workshops. En målbild är att det utifrån ett dialogforum med fem till tio företag och ungefär lika många akademiker skapas två till tre stycken ansökningar för forskningsprojekt varav Handelsrådet finansierar minst ett av projekten. Varje dialogforum kommer också att ge underlag till en skrift; en sammanfattande omvärldsbevakning för det genomgångna temat.

Pilot – Dialog & co-creation skapar framtidens kunderbjudanden

Inledningsvis har vi under våren 2017 påbörjat arbetet med ett pilotforum tillsammans med Retail House, en shopper marketing byrå med inriktning på konsument och kunderbjudande. Första workshopen kommer att gå av stapeln direkt efter sommaren med uppföljande möten under hösten.

Prenumerera på nyhetsbrev