Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Stipendium

Stipendium

Det finns tre former av stipendier som du kan söka här, forskningsinitiering, post doc. stipendier och doktorandstipendier.

Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete studerat handel i något avseende, och/eller har för avsikt att fördjupa sig mera i handelsrelaterade frågor, har möjlighet att erhålla ett post doc-stipendium. Lärosätet eller institutionen kan via en formell nominering ge förslag på en tänkbar kandidat som kan vara aktuell för att erhålla ett tvåårigt post doc-stipendium. Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet.

Post doc. och doktorandstipendierna kan sökas under våren medan ansökan om forskningsinitiering kan göras löpande.

 

Prenumerera på nyhetsbrev